Biblioteksplan för Österåkers kommun

Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och både kort -och långsiktig utveckling av den samlade biblioteksverksamheten i Österåkers kommun. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för folkbiblioteksverksamheten. Respektive huvudman, kommunal produktion och respektive fristående huvudmän ansvarar för skolbibliotek.

Ladda ner biblioteksplanen för Österåkers kommun 2020–2023 (pdf).

Sök

Språk