Österåkers biblioteks verksamhet är hbtqi-certifierad

Så arbetar vi med hbtqi på biblioteket

Arbetet med hbtqi ska vara en självklar, integrerad och förankrad del i såväl den interna som den externa verksamheten på Österåkers bibliotek. Om du tillhör hbtqi ska du känna dig i grunden trygg och välkommen på Österåkers bibliotek.

Uppmärkta böcker

Böcker som har ett genomgående hbtqi-tema är uppmärkta med regnbågsflaggan.

Program

Minst 1 programaktivitet per termin ska ha hbtqi-tema.

Skyltningar/boktips

Vi arbetar aktivt med att inkludera hbtqi i fysiska och digitala skyltningar/boktips.

Utvärdering

Vi utvärderar arbetet kontinuerligt med hjälp av NKI (Nöjd Kund Index) och resultat av uppsatta mål. En utsedd grupp ses månadsvis för att se över hur arbetet kan stärkas och vilka insatser som behöver göras.

Om hbtqi-certifieringen

Genom RFSL har bibliotekets personal fått ökade kunskaper om hbtqi-frågor och normer. Certifieringen tar utgångspunkt i normer kring kön och sexualitet och hbtqi-frågor, men innefattar även ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv.
Certifieringskursen går igenom normer kopplat till alla diskrimineringsgrunder, däribland

  • etnisk tillhörighet
  • funktionsnedsättning
  • kön
  • könsöverskridande identitet och uttryck
  • religion
  • sexuell läggning
  • ålder.

Läs gärna mer om hbtqi-certifieringen på RSFL:s hemsida.

 

Ladda ner som pdf

Österåkers biblioteks verksamhet är hbtqi-certifierad (pdf).

Sök

Språk