Anpassade böcker

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som av olika anledningar har svårt att läsa. Vi har bland annat talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil.

Talböcker

Talböcker är inlästa böcker avsedda för personer med permanent eller tillfällig funktionsnedsättning som gör det svårt att ta del av en tryckt bok. Du kan läsa talböcker i dator, surfplatta och mobiltelefon via Legimus. Talböcker finns också inlästa på CD.

Digitala talböcker: Legimus

Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) digitala katalog heter Legimus. Det heter också appen du kan använda för att läsa talböckerna digitalt. Hos Legimus finns olika anpassade medier för dig med läshinder, både som talböcker och e-textböcker.

Kontakta biblioteket på vardagar, säkrast under kontorstid, för att få ditt personliga Legimuskonto. Du som är under 18 år kommer i målsmans sällskap.

Om du saknar något i Legimus kan du kontakta biblioteket så gör vi ett inläsningsförslag till MTM. Detta kan du även göra själv. Läs mer här.

Talböcker på CD

För att lyssna på talböcker på CD behövs en speciell spelare eller en dator som kan läsa skivan. Många nyare datorer har inte CD-fack. 

Biblioteket har spelare till utlån som du kan låna hem på prov för att testa om det passar dig. Personer med synskada kan ansöka om en egen spelare hos syncentralen. Personer med andra läshandikapp ansöker hos hjälpmedelscentralen. Skivorna kan även spelas i vissa vanliga cd-spelare, men spelaren behöver vara relativt ny och kunna läsa av mp3-format.

Om du hellre vill skaffa ett läsprogram till din dator finns programmet Amis för PC eller programmet Oleria för MAC. Båda läsprogrammen är gratis. Du kan få dem via biblioteket eller ladda ner dem från MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) hemsida.

Biblioteket köper regelbundet in nya talböcker på CD. Du kan söka och beställa talböcker i vår bibliotekskatalog. Om vi inte har den talbok du vill ha förmedlar vi lån från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). I MTM:s katalog, legimus.se, kan du se vilka talböcker som finns inlästa. Dessa beställer du sedan utan kostnad via oss.

Uppge ditt namn och lånekortsnummer. Kom till biblioteket eller ring på 08-540 814 00. Det går också bra att beställa via e-post: osterakers.bibliotek@osteraker.se.

Om du saknar något i Legimus kan du kontakta biblioteket så gör vi ett inläsningsförslag till MTM. Detta kan du även göra själv. Läs mer här.

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker är böcker som är skrivna med lättare text. Meningarna är korta, orden är enkla och vardagliga. Det är ofta mer mellanrum mellan raderna och sammanhanget är tydligt. Det finns också lättlästa böcker att låna tillsammans med mp3-skiva. Då kan du läsa och lyssna på boken samtidigt. På biblioteket har vi olika hyllor med lättlästa böcker beroende på vem det är som vill läsa lättläst. Det finns också lättlästa e-böcker på vår hemsida och i appen Biblio. Fråga i infodisken så visar vi!

Storstil

Storstilsböckerna har extra stort typsnitt för den som vill läsa men tycker att bokstäverna i vanliga böcker är för små. Storstilsböcker kan bara lånas på bibliotek, de går inte att köpa. Österåkers bibliotek köper in alla storstilsböcker som ges ut.

Sök

Språk