Boken kommer

Boken kommer

Vi kör hem böckerna till dig. För dig som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta dig till biblioteket.

Om du inte har möjlighet att ta dig till biblioteket kan vi köra hem böckerna till dig. Du kan antingen ringa in, mejla oss en lista eller reservera böckerna gratis på vår hemsida. Vi kan tyvärr inte säga när i veckan böckerna anländer men du får alltid ett telefonsamtal när de är på väg.

E-post: osterakers.bibliotek@osteraker.se
Telefon: 08 540 814 00

Sök

Språk