Databaser

Databaser

Biblioteket har ett antal digitala uppslagsverk och databaser. Du kan använda dem för att bland annat hitta stipendier, tidningsartiklar och författarporträtt. En del går att komma åt hemifrån och andra kan du endast använda när du besöker oss.

För att få tillgång till databaser hemifrån behöver du ange ett 11-siffrigt lånekortsnummer som står på baksidan av ditt lånekort. Du kan även hitta ditt lånekortsnummer under fliken Mina Uppgifter genom att logga in på Mina Sidor.

Databaser som du når hemifrån

Alvin

Alvin är en databas för digitaliserade kulturarvsmaterial. Den utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Lunds universitetsbibliotek. Flera andra kulturarvsinstitutioner är också medlemmar i Alvin, bland annat Österåkers bibliotek. I Alvin finns Österåkers biblioteks intervjusamling. De intervjuade som är födda runt sekelskiftet 1800-1900 berättar om sina liv. De berör alltifrån jordbruk och fiske till gruvdrift och handel. Du kan höra berättelser om sjuk- och mödravård, de framväxande folkrörelserna och skolväsen m.m. Inget inlogg behövs.

EBSCO host

EBSCOhost är en fulltext- och bibliografisk databas med artiklar från engelskspråkiga tidskrifter inom bland annat ämnena historia, ekonomi, psykologi, medicin, teknik och naturvetenskap. Det finns 1200 tidskrifter i fulltext från 1990 och framåt. Här kan du välja mellan 100 000tals artiklar ur tidningar, tidskrifter och uppslagsverk, biografiska artiklar, dokument från till exempel organisationer och statliga organ samt bilder. En mycket stor del av artiklarna finns i fulltext och då kan du få fram hela artikeln. Många artiklar är Peer-reviewed, vilket innebär att de granskats av forskare.
 
Obs! Artiklarna är på engelska och du måste använda engelska ord när du söker.

Global Grant

Här finner du stipendier och bidrag för dig själv och din familj. Anslag till skolor, föreningar, företag och organisationer. GlobalGrant innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder.

NE

Ne.se är en Sveriges största kunskapsdatabas och innehåller ett flertal verk - Nationalencyklopedins 20 band, de tre supplementbanden och ordböckerna. NE.se uppdateras regelbundet och nya uppslagsord tillförs fortlöpande. Encyklopedin innehåller artiklar om vår omvärld och allt mänskligt vetande. Ordböckerna innehåller ordens betydelse och härkomst.

Databaser som du når i biblioteket

Alex Online författarlexikon

Alex Författarlexikon innehåller presentationer av skönlitterära författare från hela världen. Alla typer av författare finns med. Här finns klassiker och nobelpristagare men också populära bästsäljare, barn- och ungdomsboksförfattare.

Författarlexikonet har titelinformation, sökbara litteraturreferenser och filmatiserade böcker, artiklar och bokrecensioner i fulltext samt boktips.

Retriever

Här kan du söka i Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan, Computer Sweden och andra tidningar och tidskrifter.

Sök

Språk