Digital Art av Hassan Nadjafi
Digital Art av Hassan Nadjafi

Konstnären har bearbetat sina egna fotografier i det "digitala mörkrummet"

Så beskriver han sin aktivitet:

Mitt namn är Hassan Nadjafi, född och uppvuxen i Iran, bor sedan 1977 i Sverige.

I min fotografering har jag inte begränsat mig till något specifikt område. Jag väljer ut och manipulerar delar av den vardagliga "verkligheten" för att berättelsen kanske ska få chansen att bli berättad. En central punkt i mitt verk är den persiska poesin och skönhet jag med kamerans verktyg omsätter i bild. Dessutom förvrängs reflektioner och blandas i det digitala mörkrummet och blir till abstrakta bilder.

Vissa av mina fotobaserade verk är impressionistiskt suddiga, som om de är på väg att glida ur fokus och bli något nytt. I detta sammanhang är det lätt att betrakta även de mest triviala bilderna som föreställande: blommor, fåglar, porträtt och stilbilder. Betraktaren kan pendla mellan att se på bilden som ett suddigt foto eller som en målning. I det sublima gränslandet mellan absolut skönhet och förvrängning finns utrymme för många reflektioner.

 

Sök

Språk