Nationella minoriteter

Nationella minoriteter

I Sverige finns det fem nationella minoriteter: tornedalingar, sverigefinnar, samer, romer och judar. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter. Bland annat ska du ges möjlighet att behålla och utöva ditt språk och din kultur. 

Finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch är nationella minoritetsspråk i Sverige. Det är språk som har en lång historisk anknytning i vårt land, och därför har de fått särskilda rättigheter.

Lagen ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk” säger att människor som tillhör inhemsk minoritet ska få möjlighet att behålla och utöva sin kultur. Det står också att man särskilt ska hjälpa barn att utveckla sitt språk och sin kulturella identitet. Barn har särskilda rättigheter för modersmålsundervisning, även för nybörjare. Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att få information på ditt språk, meddela oss om du är intresserad.

Du hittar information på finska genom att följa länken Österåker.se på finska.

Förvaltningsområde för finska språket

I Österåkers kommun har det länge bott sverigefinnar, därför har kommunen utsetts till förvaltningsområde för finska språket. Det innebär att du som talar finska har förstärkta rättigheter i vår kommun. Du har rätt att:

  • Använda finska i din kontakt med kommunen. Du har rätt att få både skriftlig och muntlig information på finska.
  • Få barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska
  • Få modersmålsundervisning på finska, även som nybörjare som inte talar språket alls.
  • Få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska.
  • Du hittar information på finska genom att följa länken Österåker.se på finska.

Mer information

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Länsstyrelsen har också information på minoritetsspråken.

Här finns information på minoritetsspråken från Länsstyrelsen.

På finska-suomeksi

Språk