Pandemin och jag
Pandemin och jag

Träffpunkten Solgården stängde sin verksamhet den 12:e mars 2020 pga. Covid 19. Vi insåg tidigt att behovet av aktiviteter var extra stort och öppnade på nytt redan under april månad samma år. Aktiviteterna ägde rum utomhus, endast!

Vi har hela tiden följt FHM:s rekommendationer och började ett försiktigt öppnande av verksamheten inomhus den 4:e oktober 2021.

Pandemin & Jag är ett projekt som ger besökarna på Solgården möjligheten att dela med sig den mycket svåra tiden de genomgått under Corona-pandemin.

Projektet redovisas i form av en ”Artist Book” där varje deltagare skildrar sina personliga upplevelser under denna tid.

Ambitionen är att låta penslarna och färgerna fara fritt. Att fördela bördan, men även känslan av gemenskap och andra positiva ting som pandemin förde med sig.

Vi skapar tillsammans och på skoj ett levande dokument som kan bevaras i tiden.

Sök

Språk