Låneregler och avgifter

 • För att kunna låna och använda många av våra tjänster behöver du ett lånekonto.
 • Det är gratis att skaffa och ha ett lånekonto. Det första lånekortet är också gratis.
 • Det är gratis att låna. DVD-film och fjärrlån är ett undantag. 
 • Du är ansvarig för alla lån som görs på ditt lånekonto.
 • Vårdnadshavares godkännande krävs när minderåriga skaffar lånekonto. Vårdnadshavaren ansvarar alltid för barnets lån tills dess att barnet blir myndig.
 • Lånekortet är en värdehandling. Kontakta alltid biblioteket för att spärra borttappat kort.
 • Det är din skyldighet att själv hålla reda på lånetiden.
 • Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid får du betala förseningsavgifter.
 • Lån som inte återlämnas, som försvinner eller som blir förstörda måste du betala för.
 • Om lån inte lämnas tillbaka skickar vi en räkning till dig. Om du inte betalar din räkning lämnas ärendet till inkasso.     
 • Om du har försenade lån eller en skuld på 100 kronor eller mer spärras ditt konto för nya lån. Om du lånar om eller lämnar tillbaka dina lån och/eller betalar dina avgifter försvinner spärren och du kan låna igen.
 • Betald avgift återbetalas inte.
 • När du ansöker om och har ett lånekonto kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. Läs mer här.

Du kan låna om 3 gånger och sedan måste du komma in till biblioteket med dina lån. Om det är någon som har ställt sig i kö på det du lånat, kan du inte låna om. När du lånar något som det är kö på blir lånetiden kortare.

Analoga lån

 • Böcker, Musik-CD, ljudböcker och talböcker: 6 veckor 

 • Böcker med reservationskö: 3 veckor

 • Studentlitteratur: 3 veckor

 • DVD-film: 2 veckor

 • Tidskrift: 3 veckor

Digitala lån

Digitala lån är lån av e-medier som e-textböcker eller e-ljudböcker i appen Biblio eller strömmande film via Cineasterna. 

 • E-lån avslutas av sig själva när lånetiden går ut. Du behöver alltså inte komma ihåg att lämna tillbaka dem. 

 • Det finns inga förseningsavgifter på digitala lån. 

 • Det går inte att låna om e-medier utan du får göra ett nytt lån om du vill läsa, lyssna eller titta på ditt lån igen när lånetiden har gått ut. 

E-böcker (text eller ljud): 28 dagar, 5 lån per vecka.
Strömmande film: 48 timmar, 2 lån per vecka.
 

Förseningsavgifter

 • Försenad vuxenbok per påbörjad vecka: 10 kronor

 • Gäller även musik-CD, tidskrifter och ljudböcker.

 • Vuxen-DVD per påbörjad dag: 10 kronor

 • Barn-DVD per påbörjad dag: 10 kronor

 • Maxbelopp per lånetillfälle: 250 kronor
   

Vi tar inte ut förseningsavgifter för barnmedier, förutom DVD-filmer för barn.


Avgifter för förstörda eller borttappade medier

 • Vuxenbok: 400 kronor

 • Barnbok: 200 kronor

 • Pocketbok: 100 kronor

 • Tidskrift: 100 kronor

 • CD: 200 kronor

 • DVD: 200 kronor
   

Förstörda eller borttappade fjärrlån har egen prissättning.
 

 • Räkningsutskick per avi: 30 kronor

 • Lån per styck vuxen-DVD: 25 kronor per påbörjad vecka

 • Lån per styck barn-DVD: 10 kronor per påbörjad vecka

 • Reservation per styck: 10 kronor (gäller ej barnmedia)

 • Fjärrlån per styck: 40 kronor

 • Nytt lånekort per styck: 40 kronor

 • Tygkasse: 50 kronor

 • Plastkasse: 7 kronor

 • Kopia eller utskrift, alla storlekar/format: 5 kronor per sida

Search the catalogue

Language

de-de en-gb fr-fr