Att leva ett liv
Visa titel Debug

Att leva ett liv, inte vinna ett krig

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en terapiform som har många inspirationskällor. Förenklat kan metoden sägas vila på kognitiv beteendeterapi och på fyra viktiga begrepp: acceptans, medveten närvaro, medkänsla och bekräftelse. I denna bok tar författaren på ett lättillgängligt sätt upp betydelsen av acceptans.

Anna Kåver är en pyskolog och psykoterapeut som har gett ut ett antal titlar i samma stil, men det här råkar vara den som hjälpte mig mest. Boken är kort, lättfattlig och enkel att ta till sig. Ett jättebra första steg på resan att börja jobba med de hårda krav vi ställer på oss själva.

Liknande titlar

Språk