Låneregler och avgifter

 • För att kunna låna och använda många av våra tjänster behöver du ett lånekonto.
 • Det är gratis att skaffa och ha ett lånekonto. Det första lånekortet är också gratis.
 • Det är gratis att låna. Fjärrlån är ett undantag. 
 • Du är ansvarig för alla lån som görs på ditt lånekonto.
 • Vårdnadshavares godkännande krävs när minderåriga skaffar lånekonto. Vårdnadshavaren ansvarar alltid för barnets lån tills dess att barnet blir myndig.
 • Lånekortet är en värdehandling. Kontakta alltid biblioteket för att spärra borttappat kort.
 • Det är din skyldighet att själv hålla reda på lånetiden.
 • Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid får du betala förseningsavgifter.
 • Lån som inte återlämnas, som försvinner eller som blir förstörda måste du betala för.
 • Om lån inte lämnas tillbaka skickar vi en räkning till dig. Om du inte betalar din räkning lämnas ärendet till inkasso.     
 • Om du har försenade lån eller en skuld på 100 kronor eller mer spärras ditt konto för nya lån. Om du lånar om eller lämnar tillbaka dina lån och/eller betalar dina avgifter försvinner spärren och du kan låna igen.
 • Betald avgift återbetalas inte.
 • När du ansöker om och har ett lånekonto kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. Läs mer här.

Du kan låna om 2 gånger och sedan måste du komma in till biblioteket med dina lån. Om det är någon som har ställt sig i kö på det du lånat, kan du inte låna om. När du lånar något som det är kö på blir lånetiden kortare.

Analoga lån

 • Böcker, ljudböcker: 4 veckor

 • Böcker med reservationskö: 3 veckor

 • Studentlitteratur: 3 veckor

 • DVD-film: 2 veckor

 • Tidskrift: 2 veckor

Digitala lån

Digitala lån är lån av e-medier som e-textböcker eller e-ljudböcker i appen Biblio eller strömmande film via Cineasterna. 

 • E-lån avslutas av sig själva när lånetiden går ut. Du behöver alltså inte komma ihåg att lämna tillbaka dem. 

 • Det finns inga förseningsavgifter på digitala lån. 

 • Det går inte att låna om e-medier utan du får göra ett nytt lån om du vill läsa, lyssna eller titta på ditt lån igen när lånetiden har gått ut. 

E-böcker (text eller ljud): 28 dagar, 5 lån per vecka.
Strömmande film: 48 timmar, 2 lån per vecka.
 

Förseningsavgifter

 • Försenad vuxenbok per påbörjad vecka: 10 kronor

 • Gäller även musik-CD, tidskrifter och ljudböcker.

 • Vuxen-DVD per påbörjad dag: 10 kronor

 • Barn-DVD per påbörjad dag: 10 kronor
   

Vi tar inte ut förseningsavgifter för barnmedier, förutom DVD-filmer för barn.

Maxbelopp på förseningsavgifter per återlämningstillfälle är 250 kronor. Det innebär att om du vid samma tillfälle återlämnar alla dina försenade böcker så kommer du att betala max 250 kronor oavsett om förseningsavgifterna totalt överstiger den summan. Om du däremot återlämnar böckerna en och en vid olika tillfällen gäller inte samma regel. 


Avgifter för förstörda eller borttappade medier

 • Vuxenbok: 400 kronor

 • Barnbok: 200 kronor

 • Pocketbok: 100 kronor

 • Tidskrift: 100 kronor

 • CD: 200 kronor

 • DVD: 200 kronor
   

Förstörda eller borttappade fjärrlån har egen prissättning.
 

 • Räkningsutskick per avi: 30 kronor

 • Reservation per styck: 10 kronor (gäller ej barnmedia)

 • Fjärrlån per styck: 40 kronor

 • Nytt lånekort per styck: 40 kronor

 • Tygkasse: 50 kronor

 • Plastkasse: 7 kronor

 • Kopia eller utskrift, alla storlekar/format: 5 kronor per sida

Sök

Språk