För att låna böcker och annan media behövs ett lånekort. Kom in till biblioteket eller fyll i dina uppgifter på förhand under formuläret Skaffa lånekort

Ta med en giltig fotolegitimation när du hämtar ut lånekortet.

Låneregler

Det är gratis att låna böcker.

Lånetiden är i allmänhet fyra veckor, andra lånetider kan förekomma.

Ditt första lånekort är gratis.

Åldersgränsen är 6 år. Vårdnadshavares godkännande krävs när minderåriga skaffar lånekort. Vårdnadshavaren ansvarar för barnets lån.

Lånekortet är en värdehandling. Kontakta biblioteket för att spärra borttappat kort.

Om du inte lämnar tillbaka böckerna i tid får du betala förseningsavgift.

Det är din skyldighet att själv hålla reda på lånetiden.

Om du inte lämnar tillbaka böckerna trots påminnelse, skickar vi en räkning med priser enligt ersättningsavgifter för förlorade/förstörda medier. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso.     

Betald avgift för förlorat media återbetalas inte. Om du har ouppklarade lån eller obetalda avgifter över 100 kr blir lånerätten indragen.

I samband med att du ansöker om och innehar lånekort kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. Läs mer

Avgifter och prislista

Förseningsavgifter

Försenad vuxenbok/påbörjad vecka 10 kronor

För barnböcker betalas ingen förseningsavgift men aviavgift enligt nedan

Vuxenvideo/dvd per påbörjad dag 10 kronor

Barnvideo/dvd per påbörjad dag 10 kronor

Dataspel per påbörjad vecka 10 kronor, maxbelopp 240 kronor per lånetillfälle.

Räkningsutskick per avi 30 kronor

Avgifter för borttappade eller förstörda medier

Vuxenbok 380 kronor

Barnbok 185 kronor

Pocket 90 kronor

Tidskrift 95 kronor

CD-skiva 190 kronor

DVD 570 kronor

Borttappade eller förstörda fjärrlån har egen prissättning.

Beställningsavgifter

Reservation av böcker/media per volym 10 kronor  

Fjärrlån per volym 40 kronor

Reserverade böcker är undanlagda i en vecka.

Tentera på biblioteket

Administrationsavgift 200 kronor

Hyra film och spel

Film för barn 10 konor för 1 vecka

Film för vuxna 25 kronor för 1 vecka

TV-spel 25 kronor för 1 vecka

Övrigt

Förnyat lånekort 40 kronor

Tygkasse 40 kronor

Plastkasse 5 kronor

Kopieringsavgift per A4- eller A3-sida 5 kronor

Redaktör: Österåkers bibliotek
huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket

Ljusterö bibliotek

Ljusterö bibliotek

Ingmarsö bibliotek

Ingmarsö bibliotek