E-tjänster

Störst utbud för dig som studerar har Österåkers bibliotek, huvudbiblioteket i Åkersberga. Här finns en stor vuxenavdelning med många sköna sittplatser, en tyst läsesal, några läsplatser och två  grupprum att boka för enskilda studier eller grupp upp till åtta personer.

Informationskällor

Du kan söka information i uppslagsböcker, referensböcker, bibliotekskataloger, artikel- och faktadatabaser och på Internet. Bibliotekspersonalen visar dig gärna hur du söker i olika informationskällor.

Datorer

Datasalen har särskilda datorer för studerande som går att boka upp till 3 timmar per dag. För dig med bärbar dator finns eluttag och trådlöst nätverk.

Boka dator hemifrån.

Studie- och grupprum

På Österåkers bibliotek finns två grupprum. De är avsedda för att kunna studera i avskildhet. Grupprummen rymmer upp till 8 personer och kostar inget att boka för dig som studerar. De kan bokas i upp till tre timmar per tillfälle. Bokningen görs i bibliotekets information eller på telefon: 08-540 814 00

Kurslitteratur

Österåkers bibliotek köper viss kurslitteratur, främst på grundnivå och när den är av bredare allmänt intresse. I övriga fall hänvisas du till universitets- och högskolebiblioteken. Ibland kan vi beställa hem böcker via fjärrlån

Skriv tentamen på biblioteket

Att skriva tentamen på Österåkers bibliotek kostar 200 kronor i administrationsavgift.

  • Du får sitta ostörd i ett av våra grupprum med sporadisk översyn 
  • Vi har inte möjlighet att avsätta en tentamensvakt
  • Vi tar emot tentamen från din högskola samt skickar tillbaka den. Om du vill skicka tentamen som rekommenderat brev tillkommer 60 kronor. Vi behåller en kopia på tentamen tills dess att högskolan bekräftat att originalen kommit fram.

Boka i god tid genom att skicka mejl till: osterakers.bibliotek@osteraker.se
Ange ditt namn, telefonnummer, högskola samt önskad dag och tid du vill tentera.

Då trycket på våra grupprum är stort är det viktigt att du snabbt avbokar rummet om du inte kan komma.

Redaktör: Österåkers bibliotek