Låneregler

Mina sidor

Låneregler och avgifter

För att låna böcker och annan media behövs ett lånekort. Kom in till biblioteket eller fyll i dina uppgifter på förhand under formuläret Skaffa lånekort

Ta med en giltig fotolegitimation när du hämtar ut lånekortet.

Låneregler

 • Det är gratis att låna böcker.
 • Lånetiden är i allmänhet fyra veckor.
 • Ditt första lånekort är gratis.
 • Förnyat lånekort kostar 40 kronor.
 • Åldersgränsen är 6 år. 
 • Lånekortet är en värdehandling, så spärra kortet omedelbart om du blir av med det.
 • Biblioteket dataregistrerar dina personuppgifter och följer personuppgiftslagen, PUL. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående och används enbart för Österåkers biblioteks verksamhet.
 • Reservationsavgift 10 kronor.
 • Fjärrlåneavgift 40 kronor.
 • Om du inte lämnar tillbaka böckerna i tid får du betala förseningsavgift.
 • Det är din skyldighet att själv hålla reda på lånetiden.
 • Avgift för försenad bok per påbörjad vecka är 10 kronor för vuxenböcker. Som mest kan du bli skyldig 235 kronor per lånetillfälle.
 • Om du inte lämnar tillbaka böckerna trots påminnelse, skickar vi en räkning med priser enligt ersättningsavgifter för förlorade/förstörda medier. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso.     
 • Betald avgift för förlorat media återbetalas inte. Om du har ouppklarade lån eller obetalda avgifter över 100 kr blir lånerätten indragen.

Övriga avgifter och förseningsavgifter

 • Försenad vuxenbok/påbörjad vecka 10 kronor
 • För barnböcker betalas ingen förseningsavgift men aviavgift enligt nedan
 • Vuxenvideo/dvd per påbörjad dag 10 kronor
 • Barnvideo/dvd per påbörjad dag 10 kronor
 • Dataspel per påbörjad vecka 10 kronor, maxbelopp 235 kronor per lånetillfälle.
 • Räkningsutskick per avi 30 kronor

Avgifter för borttappade eller förstörda medier

 • Vuxenbok   360 kronor
 • Barnbok     175 kronor
 • Pocket         80 kronor
 • Tidskrift       90  kronor
 • CD-skiva    180 kronor
 • DVD          540 kronor

I vissa fall har vi en annan prissättning.

Beställningsavgifter

 • Reservation av böcker/media per volym 10 kronor  
 • Fjärrlån per volym 40 kronor  

Beställda medier är reserverade under en vecka. 

Tentera på biblioteket

Administrationsavgift 200 kronor

Hyra film och spel

 • Film för barn 10 konor för 1 vecka
 • Film för vuxna 25 kronor för 1 vecka
 • TV-spel 25 kronor för 1 vecka

Övriga avgifter

 • Förnyat lånekort 40 kronor
 • Tygkasse 40 kronor
 • Kopieringsavgift per A4- eller A3-sida 5 kronor
Redaktör: Österåkers bibliotek
huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket


Ljusterö bibliotek

Ljusterö bibliotek


Ingmarsö bibliotek

Ingmarsö bibliotek