Lånevillkor & avgifter

För att låna böcker och annan media behövs ett lånekort. Kom in till biblioteket eller fyll i dina uppgifter på förhand under formuläret Skaffa lånekort

Ta med en giltig fotolegitimation när du hämtar ut lånekortet.

Låneregler

Det är gratis att låna böcker.

Lånetiden är i allmänhet fyra veckor, andra lånetider kan förekomma.

Ditt första lånekort är gratis.

Åldersgränsen är 6 år. Vårdnadshavares godkännande krävs när minderåriga skaffar lånekort. Vårdnadshavaren ansvarar för barnets lån.

Lånekortet är en värdehandling. Kontakta biblioteket för att spärra borttappat kort.

Om du inte lämnar tillbaka böckerna i tid får du betala förseningsavgift.

Det är din skyldighet att själv hålla reda på lånetiden.

Om du inte lämnar tillbaka böckerna trots påminnelse, skickar vi en räkning med priser enligt ersättningsavgifter för förlorade/förstörda medier. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso.     

Betald avgift för förlorat media återbetalas inte. Om du har ouppklarade lån eller obetalda avgifter över 100 kr blir lånerätten indragen.

I samband med att du ansöker om och innehar lånekort kommer vi att behandla vissa personuppgifter om dig. Läs mer

 

Avgifter och prislista

Förseningsavgifter

Försenad vuxenbok/påbörjad vecka: 10 kronor

För barnböcker betalas ingen förseningsavgift men aviavgift enligt nedan

Vuxenvideo/dvd per påbörjad dag: 10 kronor

Barnvideo/dvd per påbörjad dag: 10 kronor

Dataspel per påbörjad vecka: 10 kronor, maxbelopp 240 kronor per lånetillfälle

Räkningsutskick per avi: 30 kronor

 

Avgifter för borttappade eller förstörda medier

Vuxenbok: 380 kronor

Barnbok: 185 kronor

Pocket: 90 kronor

Tidskrift: 95 kronor

CD:  190 kronor

DVD: 570 kronor

Borttappade eller förstörda fjärrlån har egen prissättning.

 

Beställningsavgifter

Reservation av böcker/media per volym: 10 kronor  

Fjärrlån per volym: 40 kronor

Reserverade böcker är undanlagda i en vecka.

 

Hyra film och spel

Film för barn: 10 konor för en vecka

Film för vuxna: 25 kronor för en vecka

TV-spel: 25 kronor för en vecka

 

Övrigt

Förnyat lånekort: 40 kronor

Tygkasse: 40 kronor

Plastkasse: 5 kronor

Kopieringsavgift per A4- eller A3-sida, färg eller svartvitt: 5 kronor

 

Säännöt ja hinnat

Lainatessasi kirjoja tai muita teoksia, tarvitset kirjastokortin. Tule kirjastoon tai täytä henkilötietosi etukäteen, lomake Hae kirjastokortti.

Ota mukaan voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus, kun haet kirjastokortin kirjastosta.  

 

Lainaussäännöt

Kirjojen lainaus on ilmaista. 

Laina-aika on yleisesti neljä viikkoa, mutta se voi vaihdella.

Ensimmäinen kirjastokorttisi on ilmainen. 

Ikäraja on 6 vuotta. Huoltajan hyväksyntä vaaditaan lapsen hakiessa kirjastokorttia. Huoltaja on vastuussa lapsen lainoista. 

Kirjastokortti on arvoasiakirja. Ota yhteyttä kirjastoon, jotta voit sulkea kortin mikäli se häviää.

Mikäli et palauta kirjoja takaisin laina-ajan mukaisesti, joudut maksamaan myöhästymismaksun. 

Sinulla on velvollisuus itse selvittää teoksen laina-aika.

Jos et palauta kirjoja, vaikka olet saanut muistutuksen, lähetämme korvausmaksujen hinnastoon perustuvan laskun, jolla korvataan kadonnut tai rikottu teos. Maksamatta jättäminen vie asian perintään (inkasso). 

Korvausta kadonneesta teoksesta ei makseta takaisin. Jos sinulla on selvittämättömiä lainoja tai maksamattomia korvauksia yli 100 kr arvosta, menetät lainausoikeutesi. 

Hakiessasi kirjastokorttia tulemme käsitemään tiettyjä henkilötietojasi. Lue lisää.

 

Maksut ja hinnasto

Myöhästymismaksut:

 

Myöhästynyt aikuisten kirja: 10 kr alkavalta viikolta

Lasten kirjoista ei peritä myöhästymismaksua, mutta muita maksuja alla olevan mukaisesti

Aikuisten video/dvd: 10 kr alkavalta päivältä

Lasten video/dvd: 10 kr alkavalta päivältä

Tietokonepeli: 10 kr alkavalta viikolta kuitenkin korkeintaan 240 kr/lainauskerta 

Laskun lähetysmaksu: 30 kr

 

Maksut kadonneille tai vahingoittuneille teoksille

Aikuisten kirja: 380 kr

Lasten kirja: 185 kr

Pokkari: 90 kr

Aikakauslehti: 95 kr

CD: 190 kr

DVD: 570 kr

Kaukolainoille on omat korvaushintansa.

 

Tilausmaksut

Kirjojen tai muiden teoksien varaus: 10 kr

Kaukolainat: 40 kr

Kirjat jotka ovat varattuja laitetaan sivuun viikoksi noutoa odottamaan. 

 

Muut

Uusi kirjastokortti: 40 kr 

Kangaskassi: 40 kr

Muovikassi: 40 kr

Kopiointimaksu jokaisesta A4- tai A3-sivusta, värillisenä tai mustavalkoisena: 5 kr 

 

Redaktör: Österåkers bibliotek