Läs på många sätt

Läsa går att göra på olika sätt: med ögonen, öronen, genom att känna med fingrarna, eller med en kombination av flera. För att alla ska kunna läsa på sitt sätt finns det flera sorters böcker på biblioteket, vanliga böcker med text, talböcker som man läser med öronen och Äppelhyllans specialanpassade böcker.

Äppelhyllan

Äppelhyllan är en specialhylla för barn med funktionshinder av något slag och finns på Österåkers bibliotek. Där går det att hitta material med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK), taktila bilderböcker (känselböcker) och andra anpassade medier. Det finns även information för vuxna.

Talböcker

Talböcker heter ljudböckerna som är inspelade specifikt för personer med någon form av läshinder. På biblioteket finns det talböcker att låna som är inspelade på DAISY-skiva. Vi har också talböcker som lånas tillsammans med tryckta böcker, vilket kallas BokoDaisy. För att läsa DAISY-skivor behövs en DAISY-spelare, som går att låna på biblioteket. Det går också att ladda ner ett läsprogram för att läsa skivan på datorn, exempelvis Amis för PC.

Legimus

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) katalog. Där finns olika anpassade medier för dig med läshinder. Kontakta biblioteket på vardagar, säkrast under kontorstid, för att få inloggning samt för att byta bortglömt lösenord. Du som är under 18 år kommer i målsmans sällskap.

Det går att ladda ner skön- och faktalitteratur både som e-textböcker och talböcker. På Legimus finns inte läromedel i någon större utsträckning eftersom dessa ska tillhandahållas av skolorna. Österåkers kommun har ett avtal med Inläsningstjänst som läser in läromedel och detta sköts av skolorna. De böcker som finns på Legimus går att ladda ner till skiva, dator, läsplatta eller smart telefon. Om en bok inte finns inläst, kontakta MTM och be dem läsa in boken.

Allmänt om Legimus 

Legimus - Att läsa i dator

Legimus - Att läsa på surfplatta eller mobil

Logopeden i skolan

 

huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket

Ljusterö bibliotek

Ljusterö bibliotek

Ingmarsö bibliotek

Ingmarsö bibliotek