Läs på många sätt

Läs på många sätt

Läsa går att göra på olika sätt: med ögonen, öronen, genom att känna med fingrarna eller varför inte en kombination. För att alla ska kunna läsa på det sätt som passar dem finns det flera sorters böcker på biblioteket: vanliga böcker med text, talböcker som man läser med öronen och Äppelhyllans specialanpassade böcker.

Äppelhyllan

Äppelhyllan är en specialhylla för barn med funktionsvariation av något slag. Där går det att hitta material med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK), taktila bilderböcker (känselböcker) och andra anpassade medier.

Talböcker

Talböcker heter ljudböckerna som är inspelade specifikt för personer med någon form av läshinder. På biblioteket finns det talböcker att låna inspelade på skiva, dessa kallas DAISY. Vi har också talböcker som lånas tillsammans med en tryckt version av boken, vilket kallas BokoDaisy. För att läsa DAISY-skivor behövs en DAISY-spelare, som går att låna på biblioteket. Det går också att ladda ner ett läsprogram för att läsa skivan på datorn, exempelvis Amis för PC. Många DAISY-skivor går också att läsa i nyare CD-spelare som kan hantera mp3-format.

Legimus

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) katalog. Där finns olika anpassade medier för dig med läshinder. Kontakta biblioteket på vardagar, säkrast under kontorstid, för att få inloggning samt för att byta bortglömt lösenord. Du som är under 18 år kommer i målsmans sällskap.

Det går att ladda ner skön- och faktalitteratur både som e-textböcker och talböcker. På Legimus finns inte läromedel i någon större utsträckning eftersom detta ska tillhandahållas av skolorna. De böcker som finns på Legimus går att ladda ner till både skiva och dator eller till Legimus egen app i telefon eller på platta. Om en bok inte finns inläst, kontakta MTM och be dem läsa in boken.

Allmänt om Legimus 

Legimus - Att läsa i dator

Legimus - Att läsa på surfplatta eller mobil

Logopeden i skolan